QPS Nordic

Det nordiska frågeformuläret (QPSNordic) utvecklades av Nordiska Ministerrådet 1994 är ett allmänt frågeformulär för att mäta psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Det omfattar såväl arbets- och organisationsegenskaper som individuella arbetsrelaterade åsikter.

QPSNordic har utvecklats för att mäta anställdas upplevelse av psykologiska, sociala och organisationella arbetsförhållanden med följande mål:

 • att utgöra en grund för organisationsutveckling och interventioner,
 • för dokumentation av förändringar i arbetsförhållanden och för evaluering av organisationsförändringar

QPSNordic består av  123 flervalsfrågor rörande följande psykologiska och sociala faktorer i arbetet:

 • arbetskrav och kontroll,
 • rollförväntningar,
 • förutsägbarhet och skicklighet i arbetet,
 • social interaktion,
 • ledarskap,
 • grupparbete,
 • organisationsklimat, arbetets centralitet,
 • engagemang i organisationen,
 • arbetsmotiv och
 • interaktion mellan arbete och privatliv